Studio Animacji 2D - informacje-prawne

Informacje o dostawcy usług audiowizualnych na żądanie

Dostawcą audiowizualnych usług medialnych na żądanie w postaci kanałów na platformie udostępniania wideo YouTube o nazwach:
1) Blue Moon – Sounds for Sleeping and Relaxing,
2) Bobasy.tv,
3) Eddie The Dragon,
4) kanał dla dzieci - Bajlandia.tv
5) Misio Zdzisio,
6) Piko i Pako,
7) Short Toons,
8) Simple Kids Songs,
9) Smok Edzio,
jest Marcin Pisarik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Cartoons Studio Marcin Pisarik”  (dalej: „Dostawca”)
Adres siedziby i adres do korespondencji Dostawcy: Zgłobień 347a, 36-046 Zgłobień
Adres poczty elektronicznej Dostawcy: cartoons@cartoons.pl
Adres witryny internetowej Dostawcy: www.cartoons.pl
Numer telefonu Dostawcy: +48501787255
Dostawca nie podlega wpisowi do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.
Dostawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
Dostawca nie jest dostawcą innych niż powyżej wskazane usług medialnych, ani platform udostępniania wideo, ani wydawcą dzienników lub czasopism.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.
Dostawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Krajem pochodzenia wszystkich audycji zamieszczonych na niniejszym kanale jest Rzeczypospolita Polska.

Audycje zawierające udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami wzroku i słuchu oznaczone są następującymi symbolami, umieszczonymi w opisie audycji zawierających przedmiotowe udogodnienia:
AD-audiodeskrypcja,
N-napisy,
JM-tłumaczenie na język migowy.

Wszystkie audycje z udogodnieniami zgromadzone są w playliście pod nazwą „Z udogodnieniami